Discussieren kun je leren

Discussiëren
Amsterdamse Debatbattle 2016
Masterclass door DKJL docent
Waarom DKJL?
Amsterdamse Debatbattle 2015
Docententraining
OOK DKJL SCHOOL WORDEN?

Stichting Discussiëren kun je leren

 • Winnaar AUV-alumnusprijs Chantal Deken
  Onderwijskundige, directeur en initiatiefnemer DKJL
   
  Op 7 november won DKJL de AUV-alumnusprijs. "Deze waardering komt voor mij en mijn team op het juiste moment."
   
  "Wat mij het meest raakt is dat volwassenen nog steeds ‘lastige’ thema’s mijden. Terwijl de behoefte om gehoord te worden bij jongeren groter is dan ooit." 
 • Ambassadeur Vivienne van den Assem
  Presentatrice Debatbattle, bekend van o.a. Zappsport en Wie is de Mol.

  "Ieder jaar sta ik weer versteld van het hoge niveau dat de debathelden van de debatbattle hebben! Hoe ze hun mening verwoorden en stelling durven nemen is ontzettend knap, maar vooral ook heel erg belangrijk. Het zijn vaardigheden die iedereen zou moeten beheersen. Gelukkig kun je discussieren leren! 
 • Amsterdamse Debatbattle 2016
  180 nationaliteiten
   
  De Amsterdamse Debatbattle was écht het feestje van 180 nationaliteiten. Onze juryleden Andrew Makkinga ('t Lagerhuis), Tim Hofman (BNN) en Stijn Fransen (GTST) kroonden Samia van de As Siddieq Noord tot debatheldin van 2016.
   

 • Battle van 't Vrije Woord
  Speak up!
   
  Leerlingen uit de tweede klas van ’t Sweelinck, Caland 2, MCO, HLW, IVKO en leerlingen uit het eerste leerjaar van ROC Westpoort werden uitgedaagd om bekende journalisten, hoofdredacteuren en politici te adviseren over de stellingen: “De media hebben een té grote invloed op de beeldvorming van jongeren.” en: “De vrijheid van meningsuiting heeft alleen zin als iedereen alles mag.”
 • Thema: mediawijsheid
  Jongeren worden dagelijks overspoeld met allerlei informatie. Via social media staan zij voortdurend met elkaar in contact. Maar hoe praat je als volwassene met jongeren over een onderwerpen zoals de vrijheid van meningsuiting, IS, vluchtelingen en gebeurtenissen in Parijs, Brussel en het Midden-Oosten? Uit angst voor heftige reacties vermijden volwassenen soms bepaalde onderwerpen. En dat is jammer. Want jongeren voelen een sterke behoefte om hierover praten én gehoord te worden. DKJL faciliteert het gesprek en dat kan voor alle partijen tot verrassende inzichten leiden.
   
  Een leerlingen na een les over radicalisering: "Juf, het is alof er een last van me af is gevallen."
   
  DKJL biedt jongeren een podium om hun mening te geven. Wij zetten in op meningsvorming en gaan samen met leerlingen op zoek naar argumenten. We stimuleren luistervaardigheden, kritisch en oplossingsgericht denken, leren jongeren om beter onderscheid te maken tussen een feit en een mening en laten zien dat ieders mening ertoe doet. 
   
  DKJL biedt ondersteuning om over de meest uiteenlopende onderwerpen te praten met jongeren. Bijvoorbeeld met lessen discussiëren over een thema naar keuze of een debatbattle. Wil jij ook discussiëren met je klas of school? Neem contact met ons op! 
   
 • Battle van SZW i.s.m Hi KPN
  'Wiens telecomschuld is het eigenlijk?!'
  Veel jongeren zijn in het bezit van de nieuwste smartphone. Toch hebben zij vaak geen idee dat zij met elke handeling die zij doen op hun telefoon geld uitgeven. Deze kosten worden gezien als dé oorzaak van financiële problemen of schulden bij jongeren.

 • Masterclass door DKJL docent
  In een DKJL masterclass leren kinderen en jongeren onder begeleiding van onze speciaal opgeleide docenten om een mening te vormen over maatschappelijk relevante onderwerpen en om anderen te overtuigen. Hierbij maken we gebruik van een door DKJL ontwikkeld lesprogramma. 
   
 • Waarom DKJL?
  Leerlingen die opgroeien in de 21e eeuw worden overspoeld met informatie en meningen. Via sociale media staan jongeren voortdurend met elkaar in contact. Dat is de wereld waarin zij zich staande moeten houden. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het kunnen verwerken van informatie, hun sociale en communicatieve vaardigheden, creativiteit, vermogen tot kritisch denken, aanpassing en het oplossen van problemen. Van leerkrachten wordt veel verwacht op het gebied van de basisvaardigheden. Maar ook burgerschap en cultuureducatie moeten aan bod komen. Dat is een uitdagende taak. Dat die taak ook erg leuk kan zijn, bewijst DKJL. DKJL voorziet niet alleen in deze onderwijsbehoeften van de 21e eeuw, maar vooral in die van leerlingen. Ze staan vaak versteld van hun eigen talent. 
   
 • Week van het Geld
  Steeds meer jongeren steken zich in de schulden. Je hoort er niet meer bij als je niet in het bezit bent van de nieuwste smartphone, tablet of game console. Of valt dat wel mee? Feit blijft dat jongeren (10 tot 20 jaar) vroeger dan ooit met financiële verantwoordelijkheid worden geconfronteerd. Want wie betaalt de rekening van het telefoonabonnement? En wat als jonge kinderen via de tv worden verleid om aan dure sms acties mee te doen?


  DKJL vindt het belangrijk om jongeren hier over aan het woord te laten en ontwikkelde een lespakket over omgaan met geld én schulden. De Week van het Geld vormt ieder jaar een terugkerende aanleiding om rondom dit thema een debatbattle te organiseren. Maar ook buiten deze week om kunnen de lessen van DKJL op scholen worden ingezet om de financiële zelfredzaamheid van jongeren te vergroten.
   

 • Stedelijke Debatbattle
  Vanaf 2008 organiseert DKJL de Amsterdamse Debatbattle. Sinds 2012 is de gemeente Amsterdam de directe opdrachtgever van dit programma. Een uniek evenement dat kinderen een podium biedt om hun mening te uiten over maatschappelijk relevante onderwerpen. De debatbattle is voor volwassenen dé kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het is de plek waar leerlingen écht met elkaar in gesprek gaan en hun discussievaardigheden na de reeks masterclasses bij hen op school direct in de praktijk kunnen brengen. De afgelopen jaren hebben we duizenden scholieren bereikt met onze lessen discussiëren.
   
  De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. De debatbattle van DKJL is een eigentijdse aanpak die bijdraagt aan de mondelinge taalvaardigheid, meningsvorming en burgerschap van kinderen. De grote belangstelling van scholen toont aan dat ook zij de meerwaarde van dit programma zien.

  Ook andere gemeenten buiten Amsterdam kiezen steeds vaker voor een Stedelijke Debatbattle. Wil jij ook een Debatbattle in jouw stad of gemeente? Wij bieden debatbattles op maat, in overeenstemming met jullie wens voor thema en grootte. Kijk hieronder voor overzicht van eerdere debatbattles of neem contact met ons op.
 • Onderwijsvernieuwing en technologie
  We leven in een tijd waarin de technologie razendsnel ontwikkelt. Dit heeft veel impact op de maatschappij en de wijze waarop we deze inrichten. Leerlingen worden vandaag opgeleid voor een toekomst waarvan we nog niet kunnen overzien hoe deze eruit zal zien. DKJL discussieert over de noodzaak van de inzet van technologie en de aanpassing van het onderwijs aan deze ontwikkeling.

  Het valt DKJL op dat het vooral volwassenen zijn die meepraten over de vraag hoe deze aanpassingen in het onderwijs vorm moeten krijgen. Waarom niet de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord laten? Vandaar dat we regelmatig Debatbattles over mediawijsheid en technologie organiseren, waar leerlingen discussiëren over stellingen als ‘Digitaal leren is beter dan uitleg van de leerkracht’ en ‘Op school leer ik precies wat ik nodig heb voor de toekomst’. Kijk hier onder naar onze meest recente projecten.
 • Thema: homodiscriminatie
  Op wie je verliefd wordt, is dat je eigen keuze. En wat nou als je lesbisch, bi, homo of transgender bent? Gaat dat samen met het geloof? DKJL heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals homodiscriminatie. Dit project is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs.

  In de masterclasses worden de leerlingen voorbereid op de debatbattle. Onze ervaring is dat alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Dit realiseren we door tijdens de lessen in te zetten op woordenschat en verdiepen van de kennis over het desbetreffende onderwerp. Ook veiligheid in de groep is belangrijk. Met behulp van DKJL spelregels zoals 'Luister naar elkaar' en 'Iedereen is gelijk' zorgen we ervoor dat er écht wordt geluisterd. Dit levert de meest interessante discussies op.

 • Thema: ouderbetrokkenheid
  DKJL vindt het belangrijk om ouders bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken. Daarom organiseren we ouderworkshops en discussiëren we met jongeren over dit thema. Helpt het als je ouders hoge eisen aan je schoolprestaties stellen? En moeten ouders hun kinderen verplicht helpen met huiswerk of is dat niet nodig? Deze en andere stellingen staan centraal bij debatbattles over ouderbetrokkenheid. Genoeg stof tot discussie. Hieronder een overzicht van onze activiteiten op dit gebied. 
 • Thema: (cyber)pesten
  Pesten doet pijn. Het voorkomen of aanpakken van pesten krijgt de afgelopen jaren – terecht - veel aandacht in de media en is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De methodiek en het lesprogramma van Stichting Discussiëren Kun Je Leren nodigt leerlingen uit om oplossingsgericht na te denken over maatschappelijke thema’s zoals pesten. DKJL stimuleert leerlingen om zélf maatregelen tegen pesten te verzinnen en escalatie te voorkomen. Wat vinden de kinderen en jongeren zelf van het anti-pestbeleid van de school? We vragen het ze!
 • Battle Week van het Geld 2015
  Money talks
  Kun jij goed met geld omgaan? En wat nou als je schulden hebt? Wiens schuld is dat dan eigenlijk? Deze en andere vragen stonden centraal in de masterclasses DKJL die de leerlingen kregen als voorbereiding op de debatbattle. 

 • ONZE MEDEWERKERS
  Alle docenten van DKJL hebben ervaring in het onderwijs en zijn HBO of universitair geschoold. Door regelmatige training en bijscholing door Chantal Deken, zelf onderwijskundige, taalspecialist en tot voor kort leerkracht in Amsterdam, is de kwaliteit van ons aanbod gewaarborgd.
 • Amsterdammertje van het Jaar
  Het 'Amsterdammertje van het Jaar' inspireert leeftijdsgenoten én volwassenen om iets voor een ander te doen, zonder dat daar iets tegenover staat. Discussiëren Kun Je Leren en Stichting Stadmakertjes geven in samenwerking met Rabobank Amsterdam, Het Parool en AT5 met deze verkiezing vorm aan burgerschap in het onderwijs. 
   
  GRATIS DKJL LESSEN AMSTERDAMMERTJE VAN HET JAAR.
   
  DKJL ontwikkelde speciaal voor dit project discussielessen over de vraag waar een Amsterdammertje van het Jaar aan moet voldoen. Op scholen in Amsterdam gaan leerlingen met elkaar in discussie over de stellingen:
  'Je moet trots zijn op waar je vandaan komt.''Het hebben van een rolmodel is belangrijk.'
  Geef jij in Amsterdam les aan leerlingen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar? Probeer dan eens een van onze lessen uit in jouw eigen klas!  
  Je kunt een keuze maken uit:
   
  Les 1 = Je moet trots zijn op waar je vandaan komt.
  Les trots
  Bijlage les trots werkblad
  Bijlage PPT les trots
   
  Les 2 = Het hebben van een rolmodel is belangrijk. 
  Les rolmodel
  Bijlage PPT les rolmodel
   
  Les 3 = Iedereen zou verplicht iets voor een ander moeten doen. (Alternatief voor les 1)
  Les vrijwillig
  Bijlage PPT les vrijwillig
   
  Hiervoor heb je ook nog nodig: 
  Poster AVHJ 2014
  ABC-schema
 • Ambassadeur Maurice Lede
  Presentator van het Klokhuis en sinds 2013 jurylid en presentator van onze debatbattles.
   
  "Ik had dit zó graag willen leren toen ik klein was. Ik had er denk ik in mijn huidige werk veel aan gehad. Kinderen kunnen zo veel. Vaak meer dan volwassenen denken. Tijdens de debatbattle zie je dat kinderen graag willen vieren wat ze hebben geleerd. Het is een feestje waar heel veel verschillende kinderen elkaar ontmoeten. Super tof. Zo leuk dit!"

 • Amsterdamse Debatbattle 2014
  'Net zoals mijn ouders?!'
  Tijdens de 7e Amsterdamse Debatbattle draaide alles om het thema ouderbetrokkenheid. Als voorbereiding op de debatbattle werkten ruim 450 leerlingen van 20 Amsterdamse basisscholen zich wekelijks in het zweet om hun debatskills te verbeteren. Er werd gediscussieerd over stellingen als:
  'Klikken mag''School en ouders moeten dezelfde regels hanteren''Volwassenen moeten hogere eisen stellen aan kinderen''Jongeren moeten meer respect hebben voor tradities'.
   
   
 • De Battle van VRIJ West
  'Pestkop: Hou op!
  Je kunt natuurlijk eindeloos vergaderen en brainstormen over oplossingen tegen pesten. Maar je kunt ook vragen aan kinderen wat je er volgens hen tegen kunt doen. Dit gebeurde tijdens de Battle van VRIJ West op 21 maart 2013. Leerlingen van 26 bovenbouwklassen uit Amsterdam West gingen in discussie over stellingen als 'Schelden doet geen pijn' en 'Als je ruzie hebt mag je slaan.'
 • Het lespakket
  Het lespakket van DKJL bevat achttien lessen: vijf lessen voor onderbouw, vijf lessen voor middenbouw en acht lessen voor bovenbouw (of de eerste twee klassen van het VO). De lessen zijn flexibel inzetbaar in verschillende niveaus en zijn gekoppeld aan verschillende thema's.

 • De Battle van Opvoeden en Onderwijs
  De grootste opvoedingstaak van de jeugd van tegenwoordig ligt bij de ouders thuis, maar op school worden kinderen óók opgevoed. Want op school leer je hoe je je gedraagt binnen de groep van je medeleerlingen.
 • Docententraining
  Wil jij zelf DKJL lessen verzorgen? Tijdens de tweedaagse training voor leraren, begeleid door trainers van DKJL, reiken wij concrete tools aan om op een hoger niveau het gesprek met leerlingen aan te gaan. De training heeft een actief karakter en bestaat uit een trainingsdag en een terugkomdag. 
 • OOK DKJL SCHOOL WORDEN?
  Ben je geïnteresseerd in een masterclass of debatbattle? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Ook kan je bij ons terecht voor meer informatie over een docententraining bij jou op school, coaching on the job of ouderworkshop. 

 • Amsterdamse Debatbattle 2013
  'HOE HOFFELIJK BEN JIJ?'
  Op 20 juni 2013 stroomde TrouwAmsterdam vol met door DKJL getrainde debathelden om met elkaar de discussie rondom het thema 'Hoe hoffelijk ben jij?' aan te gaan.
 • Amsterdamse Debatbattle 2012
  Hebben, hebben, hebben.
  Op donderdag 21 juni 2012 vond alweer de 5e Amsterdamse Debatbattle plaats in TrouwAmsterdam. Twintig leerlingen streden om de titel 'Debatheld 2012'. Zij discussieerden overtuigend over het thema 'hebben, hebben, hebben' en namen weloverwogen hun standpunten in.  
 • Battle democratie
  'STEM TERUG/VOTE BACK'
   
  In het door DKJL ontwikkelde lesprogramma krijgen leerlingen van het voorgezet onderwijs les over democratie en vrije meningsuiting. De finale van de masterclasses is de debatbattle.

 • Ben jij tussen de 9 en 21 jaar en heb jij meegedaan aan DKJL? geef hier je mening

   
 • DEELNEMER 10E AMSTERDAMSE DEBATBATTLE? GEEF HIER JE MENING

   
 • SCHRIJF JE hier IN voor de Amsterdamse debatbattle 17/18/19 

   
 • MELD JE HIER AAN VOOR DE DOCENTENTRAINING

   
 • Bestel hier het dkjl lespakket