Discussieren kun je leren

Discussiëren
Waarom DKJL?
Amsterdamse Debatbattle 2015
Docententraining
OOK DKJL SCHOOL WORDEN?
De Battle van VRIJ West
Ouderworkshop

Stichting Discussiëren kun je leren

 • Winnaar AUV-alumnusprijs Chantal Deken
  Onderwijskundige, directeur en initiatiefnemer DKJL, 
   
  Op 7 november won DKJL de AUV-alumnusprijs. "Deze waardering komt voor mij en mijn team op het juiste moment."
   
  "Wat mij het meest raakt is dat volwassenen nog steeds ‘lastige’ thema’s mijden. Terwijl de behoefte om gehoord te worden bij jongeren groter is dan ooit." 
 • Masterclass door DKJL docent
  In een DKJL masterclass leren kinderen en jongeren onder begeleiding van onze speciaal opgeleide docenten om een mening te vormen over maatschappelijk relevante onderwerpen en om anderen te overtuigen. Hierbij maken we gebruik van een door DKJL ontwikkeld lesprogramma. 
   
 • Waarom DKJL?
  Leerlingen die opgroeien in de 21e eeuw worden overspoeld met informatie en meningen. Via sociale media staan jongeren voortdurend met elkaar in contact. Dat is de wereld waarin zij zich staande moeten houden. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het kunnen verwerken van informatie, hun sociale en communicatieve vaardigheden, creativiteit, vermogen tot kritisch denken, aanpassing en het oplossen van problemen. Van leerkrachten wordt veel verwacht op het gebied van de basisvaardigheden. Maar ook burgerschap en cultuureducatie moeten aan bod komen. Dat is een uitdagende taak. Dat die taak ook erg leuk kan zijn, bewijst DKJL. DKJL voorziet niet alleen in deze onderwijsbehoeften van de 21e eeuw, maar vooral in die van leerlingen. Ze staan vaak versteld van hun eigen talent. 
   

 • Week van het Geld
  Steeds meer jongeren steken zich in de schulden. Je hoort er niet meer bij als je niet in het bezit bent van de nieuwste smartphone, tablet of game console. Of valt dat wel mee? Feit blijft dat jongeren (10 tot 20 jaar) vroeger dan ooit met financiële verantwoordelijkheid worden geconfronteerd. Want wie betaalt de rekening van het telefoonabonnement? En wat als jonge kinderen via de tv worden verleid om aan dure sms acties mee te doen?


  DKJL vindt het belangrijk om jongeren hier over aan het woord te laten en ontwikkelde een lespakket over omgaan met geld én schulden. De Week van het Geld vormt ieder jaar een terugkerende aanleiding om rondom dit thema een debatbattle te organiseren. Maar ook buiten deze week om kunnen de lessen van DKJL op scholen worden ingezet om de financiële zelfredzaamheid van jongeren te vergroten.
   
 • Stedelijke Debatbattle
  Vanaf 2008 organiseert DKJL de Amsterdamse Debatbattle. Sinds 2012 is de gemeente Amsterdam de directe opdrachtgever van dit programma. Een uniek evenement dat kinderen een podium biedt om hun mening te uiten over maatschappelijk relevante onderwerpen. De debatbattle is voor volwassenen dé kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt. Ieder jaar staat een ander thema centraal. Het is de plek waar leerlingen écht met elkaar in gesprek gaan en hun discussievaardigheden na de reeks masterclasses bij hen op school direct in de praktijk kunnen brengen. De afgelopen jaren hebben we duizenden scholieren bereikt met onze lessen discussiëren.
   
  De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. De debatbattle van DKJL is een eigentijdse aanpak die bijdraagt aan de mondelinge taalvaardigheid, meningsvorming en burgerschap van kinderen. De grote belangstelling van scholen toont aan dat ook zij de meerwaarde van dit programma zien.

  Ook andere gemeenten buiten Amsterdam kiezen steeds vaker voor een Stedelijke Debatbattle. Wil jij ook een Debatbattle in jouw stad of gemeente? Wij bieden debatbattles op maat, in overeenstemming met jullie wens voor thema en grootte. Kijk hieronder voor overzicht van eerdere debatbattles of neem contact met ons op.
 • Onderwijsvernieuwing en technologie
  We leven in een tijd waarin de technologie razendsnel ontwikkelt. Dit heeft veel impact op de maatschappij en de wijze waarop we deze inrichten. Leerlingen worden vandaag opgeleid voor een toekomst waarvan we nog niet kunnen overzien hoe deze eruit zal zien. DKJL discussieert over de noodzaak van de inzet van technologie en de aanpassing van het onderwijs aan deze ontwikkeling.

  Het valt DKJL op dat het vooral volwassenen zijn die meepraten over de vraag hoe deze aanpassingen in het onderwijs vorm moeten krijgen. Waarom niet de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord laten? Vandaar dat we regelmatig Debatbattles over mediawijsheid en technologie organiseren, waar leerlingen discussiëren over stellingen als ‘Digitaal leren is beter dan uitleg van de leerkracht’ en ‘Op school leer ik precies wat ik nodig heb voor de toekomst’. Kijk hier onder naar onze meest recente projecten.

 • Thema: homodiscriminatie
  Op wie je verliefd wordt, is dat je eigen keuze. En wat nou als je lesbisch, bi, homo of transgender bent? Gaat dat samen met het geloof? DKJL heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals homodiscriminatie. Dit project is geschikt voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs.

  In de masterclasses worden de leerlingen voorbereid op de debatbattle. Onze ervaring is dat alle onderwerpen bespreekbaar zijn. Dit realiseren we door tijdens de lessen in te zetten op woordenschat en verdiepen van de kennis over het desbetreffende onderwerp. Ook veiligheid in de groep is belangrijk. Met behulp van DKJL spelregels zoals 'Luister naar elkaar' en 'Iedereen is gelijk' zorgen we ervoor dat er écht wordt geluisterd. Dit levert de meest interessante discussies op.
 • Thema: mediawijsheid
  Hoe praat je als volwassene met jongeren over een moeilijk onderwerp zoals de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, IS en de gebeurtenissen in de Parijs? Uit angst voor heftige reacties vermijden volwassenen soms bepaalde onderwerpen. En dat is jammer. Want jongeren willen hier juist over praten. En hebben een heldere en verfrissende kijk op zaken. 
   
  DKJL legt graag de vinger op de gevoelige plek en geeft jongeren een podium om hun mening te geven. Of te vormen. Want het kan best ingewikkeld zijn om een mening te vormen met zoveel informatiekanalen online, op tv, twitter, facebook en krant. Geloof jij alles wat je op social media leest? En in welke mate beïnvloeden deze beelden jouw mening? DKJL biedt ondersteuning om over de meest uiteenlopende onderwerpen te praten met jongeren. Bijvoorbeeld met lessen discussiëren over een thema naar keuze of een debatbattle. Wil jij ook discussiëren met je klas of school? Neem contact met ons op! 
   
 • Thema: ouderbetrokkenheid
  DKJL vindt het belangrijk om ouders bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken. Daarom organiseren we ouderworkshops en discussiëren we met jongeren over dit thema. Helpt het als je ouders hoge eisen aan je schoolprestaties stellen? En moeten ouders hun kinderen verplicht helpen met huiswerk of is dat niet nodig? Deze en andere stellingen staan centraal bij debatbattles over ouderbetrokkenheid. Genoeg stof tot discussie. Hieronder een overzicht van onze activiteiten op dit gebied. 

 • Amsterdammertje van het Jaar
  Het 'Amsterdammertje van het Jaar' inspireert leeftijdsgenoten én volwassenen om iets voor een ander te doen, zonder dat daar iets tegenover staat. Discussiëren Kun Je Leren en Stichting Stadmakertjes geven in samenwerking met Rabobank Amsterdam, Het Parool en AT5 met deze verkiezing vorm aan burgerschap in het onderwijs. 
   
  GRATIS DKJL LESSEN AMSTERDAMMERTJE VAN HET JAAR.
   
  DKJL ontwikkelde speciaal voor dit project discussielessen over de vraag waar een Amsterdammertje van het Jaar aan moet voldoen. Op scholen in Amsterdam gaan leerlingen met elkaar in discussie over de stellingen:
  'Je moet trots zijn op waar je vandaan komt.''Het hebben van een rolmodel is belangrijk.'
  Geef jij in Amsterdam les aan leerlingen in de leeftijd van 9 tot 15 jaar? Probeer dan eens een van onze lessen uit in jouw eigen klas!  
  Je kunt een keuze maken uit:
   
  Les 1 = Je moet trots zijn op waar je vandaan komt.
  Les trots
  Bijlage les trots werkblad
  Bijlage PPT les trots
   
  Les 2 = Het hebben van een rolmodel is belangrijk. 
  Les rolmodel
  Bijlage PPT les rolmodel
   
  Les 3 = Iedereen zou verplicht iets voor een ander moeten doen. (Alternatief voor les 1)
  Les vrijwillig
  Bijlage PPT les vrijwillig
   
  Hiervoor heb je ook nog nodig: 
  Poster AVHJ 2014
  ABC-schema
 • Thema: (cyber)pesten
  Pesten doet pijn. Het voorkomen of aanpakken van pesten krijgt de afgelopen jaren – terecht - veel aandacht in de media en is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De methodiek en het lesprogramma van Stichting Discussiëren Kun Je Leren nodigt leerlingen uit om oplossingsgericht na te denken over maatschappelijke thema’s zoals pesten. DKJL stimuleert leerlingen om zélf maatregelen tegen pesten te verzinnen en escalatie te voorkomen. Wat vinden de kinderen en jongeren zelf van het anti-pestbeleid van de school? We vragen het ze!
 • Ambassadeur Maurice Lede
  Presentator van het Klokhuis en sinds 2013 jurylid en presentator van onze debatbattles.
   
  "Ik had dit zó graag willen leren toen ik klein was. Ik had er denk ik in mijn huidige werk veel aan gehad. Kinderen kunnen zo veel. Vaak meer dan volwassenen denken. Tijdens de debatbattle zie je dat kinderen graag willen vieren wat ze hebben geleerd. Het is een feestje waar heel veel verschillende kinderen elkaar ontmoeten. Super tof. Zo leuk dit!"

 • Ambassadeur Vivienne van den Assem
  Presentatrice Debatbattle, bekend van o.a. Zappsport en Wie is de Mol.

  "Ieder jaar sta ik weer versteld van het hoge niveau dat de debathelden van de debatbattle hebben! Hoe ze hun mening verwoorden en stelling durven nemen is ontzettend knap, maar vooral ook heel erg belangrijk. Het zijn vaardigheden die iedereen zou moeten beheersen. Gelukkig kun je discussieren leren! Ik vind het super dat DKJL zich richt op leerlingen van 8 tot 28 jaar. Ze leren discussieren, luisteren naar de ander en hun mening zorgvuldig formuleren. Dat daar behoefte aan is en dat het lesprogramma succesvol is, blijkt aan het talent dat we zien tijdens de battles en de debatbattle!"
 • Het lespakket
  Het lespakket van DKJL bevat achttien lessen: vijf lessen voor onderbouw, vijf lessen voor middenbouw en acht lessen voor bovenbouw (of de eerste twee klassen van het VO). De lessen zijn flexibel inzetbaar in verschillende niveaus en zijn gekoppeld aan verschillende thema's.
 • Docententraining
  Wil jij zelf DKJL lessen verzorgen? Tijdens de tweedaagse training voor leraren, begeleid door trainers van DKJL, reiken wij concrete tools aan om op een hoger niveau het gesprek met leerlingen aan te gaan. De training heeft een actief karakter en bestaat uit een trainingsdag en een terugkomdag. 

 • OOK DKJL SCHOOL WORDEN?
  Ben je geïnteresseerd in een masterclass of debatbattle? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Ook kan je bij ons terecht voor meer informatie over een docententraining bij jou op school, coaching on the job of ouderworkshop. 
 • ONZE MEDEWERKERS
  Alle docenten van DKJL hebben ervaring in het onderwijs en zijn HBO of universitair geschoold. Door regelmatige training en bijscholing door Chantal Deken, zelf onderwijskundige, taalspecialist en tot voor kort leerkracht in Amsterdam, is de kwaliteit van ons aanbod gewaarborgd.
 • SCHRIJF JE hier IN voor de Amsterdamse debatbattle 17/18/19

   

   
 • MELD JE HIER AAN VOOR DE DOCENTENTRAINING

   
 • Bestel hier het dkjl lespakket