Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Waarom?

IN TIJDEN VAN POLARISATIE GROEIT DE BEHOEFTE OM TE VERBINDEN.

DKJL stimuleert oprecht contact en consensus. We leren om het eens te worden, óók als we het niet eens zijn. We leren deelnemers om te kijken wat de invloed is van je  opvoeding, omgeving, vrienden, familie, opleiding, werkervaring en (sociale) media op meningsvorming en vinden een gemeenschappelijke waarheid. 

 

We faciliteren dialoog, discussie en debat tussen doelgroepen die van elkaar lijken te verschillen zoals: jongeren en politie, burgers en politici, toekomstige medewerkers en management. DKJL gunt deelnemers de kans om op te staan, hun mening te geven en ervaringen te delen.

 

DKJL biedt de mogelijkheid om direct en ongefilterd met elkaar in contact te komen. Door contact te maken en in gesprek te gaan, weet je direct wat er speelt.

 

DIVERSITEIT = KRACHT.

DKJL maakt ieder onderwerp bespreekbaar. Dit leidt tot verrassende inzichten en nieuwe oplossingen. Zo kun je als overheid, bedrijf of organisatie toekomstbestendige beslissingen maken.

 

DE NIEUWE GENERATIE WIL een overheid, BEDRIJf & ORGANISATIE DIE GOED DOEt.

 

DE NIEUWE GENERATIE WIL een overheid, bedrijf, organisatie die duurzaam, divers en representatief is.