Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Hoe?

PRAAT EROVER, MAAK CONTACT, DOORBREEK TABOES, BESPREEK VOOROORDELEN.

Discussiëren Kun je Leren houdt duurzaam een oplossingsgerichte dialoog op gang en tilt het naar een hoger niveau. Wij brengen doelgroepen samen en nodigen hen uit om contact te maken en naar de wereld te kijken met steeds een andere bril. Wij nodigen uit om met oplossingen te komen en te kijken naar wat er wél kan.

 

DKJL staat bekend om haar eigentijdse bijeenkomsten zoals dialoogsessies en de 'debatbattle'; échte gesprekken met toegankelijke, authentieke gespreksleiders. Programma's leveren geen duimdikke rapporten op, maar korte filmpjes, visual stories en two-pagers.

 

DKJL SCHUWT GEEN ENKEL ONDERWERP.

DKJL zet aan tot nadenken en discussiëren over thema's als duurzaamheid, financiële verantwoordelijkheid en discriminatie/ inclusie.

 

We faciliteren dialoog, discussie en debat tussen bijvoorbeeld: jongeren en politie, burgers en politici, de medewerker of klant van de toekomst en management. Dialoog, discussie en debat zien wij als een belangrijk middel om deelnemers te betrekken bij besluitvorming.

 

DKJL gunt deelnemers de kans om op te staan, hun mening te geven en ervaringen te delen. Wij zorgen ervoor dat deelnemers open staan en zich bewust worden van hun denken, doen en eventuele vooroordelen.

 

DISCUSSIE en dialoog zijn DE KERN. IN DE VORM GAAN WE LOS.

Wij realiseren een ontmoeting die opvalt, die écht en anders is. Denk aan een debatbattle op een grootstedelijk podium, dialoogtafels of 'debadderen' in speeddate-achtig setting. Ook het hosten bijvoorbeeld van een paneldiscussie, speechtraining, puberboard en het ontwikkelen van lesmateriaal behoort tot de mogelijkheden.

 

Wij spreken de taal van een diverse doelgroep. De sterke visuals maken onze programma's tot iets dat écht van nu is. Deelnemers voelen zich vrij om te zeggen wat ze voelen en denken.

 

DKJL BIEDT RUIMTE VOOR DIVERSITEIT.
OGENSCHIJNLIJKE TEGENSTELLINGEN WORDEN KLEINER.