Discussieren kun je leren

Discussiëren
De Battle van Opvoeden en Onderwijs

De Battle van Opvoeden en Onderwijs

De grootste opvoedingstaak van de jeugd van tegenwoordig ligt bij de ouders thuis, maar op school worden kinderen óók opgevoed. Want op school leer je hoe je je gedraagt binnen de groep van je medeleerlingen.

Toch zijn school en ouders zijn het niet altijd met elkaar eens over wat ze belangrijk vinden, of wat ze zelf willen of kunnen bijdragen in de opvoeding. Als school en ouders nauwer samenwerken, meer samen praten over hoe ze opvoeden en daar samen afspraken over maken, is dat beter voor kinderen. Hun schoolprestaties nemen toe en ook doen kinderen dan meer hun best om te leren. "Ouders en school moeten dus meer contact hebben en elkaar ook steunen in het opvoedingsproces", vindt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 

 

Visie van leerlingen 

 

Wat vinden de leerlingen uit Amsterdam hiervan? Zien zij het zitten om hun ouders regelmatig op school te begroeten? Als puber heb je al genoeg aan je hoofd toch? En zitten ouders en leraren hier eigenlijk wel op te wachten op meer taken en verantwoordelijkheden? We vragen het ze tijdens de Battle van Opvoeden en Ouders!

In deze debatbattle debatteerden leerlingen van PO en VO met hun ouders en de minister over de boodschap van de minister: ouders en school gedeelde taken, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Battle van Opvoeden en Onderwijs 2012

IMG_6222.jpg

IMG_6222.jpg
(IMG_6222.jpg (admin), 28/11/2012)