Discussieren kun je leren

Discussiëren

Inschrijving Oost ontmoet 2.0

Oost Ontmoet krijgt een volledig vernieuwd vervolg:

 

Amsterdam Oost Ontmoet 2.0

DKJL en Stadsdeel Oost nodigen jouw school uit om mee te doen aan dit bijzondere programma.

 

Met Oost Ontmoet 2.0 brengen we leerlingen, leerkrachten en ouders bij elkaar die ogenschijnlijk van elkaar verschillen. Elkaar kennen en nieuwsgierig zijn naar elkaar, helpt vooroordelen en discriminatie te voorkomen. Met Oost Ontmoet 2.0 faciliteren we gesprekken die bijdragen aan verbondenheid in de wijk. 

 

Leerlingen van twaalf groepen 8 van basisscholen in Amsterdam Oost krijgen vier masterclasses aangeboden. De vier lessen gaan over diversiteit en inclusiviteit in de wijk. In de masterclasses werken we toe naar een bijzondere ontmoeting met een andere school uit Stadsdeel Oost. Deze ontmoeting vindt plaats in een bijzondere DKJLArena. Deze arena is een prikkelende en stimulerende omgeving waarbij leerlingen op een laagdrempelige manier worden uitgenodigd om contact te maken en het gesprek aan te gaan. 

We sluiten het programma vervolgens af met een Meet & Greet tussen deze debathelden en stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter.

Informatie school en contactpersoonInformatie deelnemende klassen


Beschikbaarheid

 

Let op! Wij vragen één beschikbaarheid voor uw school. Dat maakt het voor ons mogelijk om de masterclasses zoveel mogelijk aaneengesloten op dezelfde dag in te plannen.

Het hele programma bestaat uit een intakegesprek, masterclas(ses), ontmoeting in de DKJLArenda, evaluatiegesprek en een meet&greet voor de debatheld (en ouder/verzorger).

 

Bij inschrijving voor dit project dient het hele programma gevolgd te worden. Zie hiervoor ook de Algemene Voorwaarden van DKJL


 

Wij verzamelen en bewaren de gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Op de programma's van Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) zijn de Algemene Voorwaarden van DKJL van toepassing.


Security image. You must enable images to submit entry
 
Vul in wat u ziet:
(Gevoelig voor hoofd en klein letters)
Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht.