Discussieren kun je leren

Discussiëren
Projecten per thema

Projecten per thema

In de afgelopen 10 jaar heeft DKJL projecten georganiseerd over de meest uiteenlopende thema's.
Klik hieronder op een thema om de projecten te bekijken.

 • Stedelijke debatbattle

  Stedelijke debatbattle


  Vanaf 2008 organiseert DKJL de Amsterdamse Debatbattle. Sinds 2012 is de gemeente Amsterdam de directe opdrachtgever van dit programma. Een uniek evenement dat kinderen een podium biedt om hun mening te uiten over maatschappelijk relevante onderwerpen. De debatbattle is voor volwassenen dé kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt. Ieder jaar staat een ander thema centraal. 
 • Homodiscriminatie

  Homodiscriminatie


  Een gevoelige vraag als "Is het jouw eigen keuze op wie je verliefd wordt?", gaat DKJL niet uit de weg. We vinden het belangrijk om hier met jongeren over in gesprek te gaan en te horen wat hen bezig houdt en hoe zij hier over denken.

  DKJL heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van homodiscriminatie en LHBT-rechten. Onze masterclasses zijn geschikt voor jongeren uit groep 8, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
 • Week van het Geld

  Week van het Geld


  Steeds meer jongeren steken zich in de schulden. Je hoort er niet meer bij als je niet in het bezit bent van de nieuwste smartphone, tablet of game console. Of valt dat wel mee? Feit blijft dat jongeren (10 tot 20 jaar) vroeger dan ooit met financiële verantwoordelijkheid worden geconfronteerd. Want wie betaalt de rekening van het telefoonabonnement? En wat als jonge kinderen via de tv worden verleid om aan dure sms acties mee te doen?
 • Het Vrije Westen

  Het Vrije Westen


  Op initiatief van stadsdeel Amsterdam West slaan DKJL en de Vreedzame School/Wijk de handen in een tijdens het Debat van het Vrije Westen. Sinds 2017 wordt dit debat georganiseerd voor groepen 8 van Vreedzame Scholen uit Amsterdam West. De leerlingen krijgen les over thema's als identiteit, groepsdruk en mensenrechten. 
 • Week van de Mensenrechten

  Week van de Mensenrechten


  Ieder mens is gelijk, dat staat in artikel 1 van de Nederlandse grondwet én in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar betekent dit dat iedereen in Nederland daadwerkelijk gelijk wordt behandeld en dezelfde kansen krijgt? DKJL en Stichting art.1 gaan hierover het gesprek aan met leerlingen van het tweede leerjaar vmbo en havo. De thema's homodiscriminatie, islamofobie en xenofobie staan hierbij centraal. 
 • Onderwijsvernieuwing en technologie

  Onderwijsvernieuwing en technologie


  We leven in een tijd waarin de technologie razendsnel ontwikkelt. Dit heeft veel impact op de maatschappij en de wijze waarop we deze inrichten. Leerlingen worden vandaag opgeleid voor een toekomst waarvan we nog niet kunnen overzien hoe deze eruit zal zien. DKJL discussieert over de noodzaak van de inzet van technologie en de aanpassing van het onderwijs aan deze ontwikkeling.
 • Mediawijsheid

  Mediawijsheid


  Hoe praat je als volwassene met jongeren over een moeilijk onderwerp zoals de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, IS en de gebeurtenissen in de Parijs? Uit angst voor heftige reacties vermijden volwassenen soms bepaalde onderwerpen. En dat is jammer. Want jongeren willen hier juist over praten. En hebben een heldere en verfrissende kijk op zaken. 
 • Pesten

  Pesten


  Pesten doet pijn. Het voorkomen of aanpakken van pesten krijgt de afgelopen jaren – terecht - veel aandacht in de media en is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De methodiek en het lesprogramma van Stichting Discussiëren Kun Je Leren nodigt leerlingen uit om oplossingsgericht na te denken over maatschappelijke thema’s zoals pesten. DKJL stimuleert leerlingen om zélf maatregelen tegen pesten te verzinnen en escalatie te voorkomen. 
 • Amsterdammertje van het Jaar

  Amsterdammertje van het Jaar


  Het 'Amsterdammertje van het Jaar' inspireert leeftijdsgenoten én volwassenen om iets voor een ander te doen, zonder dat daar iets tegenover staat. Discussiëren Kun Je Leren en Stichting Stadmakertjes geven in samenwerking met Rabobank Amsterdam, Het Parool en AT5 met deze verkiezing vorm aan burgerschap in het onderwijs. DKJL geeft al 5 jaar op rij lessen in het kader van deze verkiezing op tientallen Amsterdamse basisscholen.