Discussieren kun je leren

Discussiëren

Onderwijsvernieuwing en technologie

We leven in een tijd waarin de technologie razendsnel ontwikkelt. Dit heeft veel impact op de maatschappij en de wijze waarop we deze inrichten. Leerlingen worden vandaag opgeleid voor een toekomst waarvan we nog niet kunnen overzien hoe deze eruit zal zien. DKJL discussieert over de noodzaak van de inzet van technologie en de aanpassing van het onderwijs aan deze ontwikkeling.

Het valt DKJL op dat het vooral volwassenen zijn die meepraten over de vraag hoe deze aanpassingen in het onderwijs vorm moeten krijgen. Waarom vragen we het niet aan de ervaringsdeskundigen zelf?

 

DKJL organiseerde i.s.m. stichting Onderwijsinnovatie Nederland debatbattles over mediawijsheid en technologie organiseren, waar leerlingen discussiëren over stellingen als ‘Digitaal leren is beter dan uitleg van de leerkracht’ en ‘Op school leer ik precies wat ik nodig heb voor de toekomst’.