Discussieren kun je leren

Discussiëren
Pesten

Pesten

Pesten doet pijn. Het voorkomen of aanpakken van pesten krijgt de afgelopen jaren – terecht - veel aandacht in de media en is een belangrijke maatschappelijke uitdaging. De methodiek en het lesprogramma van Stichting Discussiëren Kun Je Leren nodigt leerlingen uit om oplossingsgericht na te denken over maatschappelijke thema’s zoals pesten. DKJL stimuleert leerlingen om zélf maatregelen tegen pesten te verzinnen en escalatie te voorkomen.