Discussieren kun je leren

Discussiëren

Week van de Mensenrechten

Ieder mens is gelijk, dat staat in artikel 1 van de Nederlandse grondwet én in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar betekent dit dat iedereen in Nederland daadwerkelijk gelijk wordt behandeld en dezelfde kansen krijgt? DKJL en Stichting art.1 gaan hierover het gesprek aan met leerlingen van het tweede leerjaar vmbo en havo. De thema's homodiscriminatie, islamofobie en xenofobie staan hierbij centraal. 

 

De Week van de Mensenrechten komt tot stand met financiering van fonds BJA-COW, Fonds21, de gemeente Zaanstad en de gemeente Purmerend. In totaal doen 24 klassen uit de gemeente Amsterdam, Zaanstad en Purmerend mee. Deze leerlingen krijgen in december 2017 een masterclass over het gelijkwaardigheidsbeginsel en discussie. Daarna organiseren we per gemeente een einddebat. 

 

Wil je met jouw klas mee doen en is jouw middelbare school gevestigd in de gemeente Amsterdam, Zaanstad of Purmerend? Meld je dan hier aan.