Discussieren kun je leren

Discussiëren
Rik Seveke (onbezoldigd)

Rik Seveke (onbezoldigd)

"Nederland is een democratische rechtstaat en een open samenleving. Een samenleving waarin per definitie tegengestelde ideeën bestaan.

In mijn werk bij cultureel podium De Balie ervaar ik iedere dag hoe fundamenteel belangrijk het is voor onze open samenleving om op een goede manier bestaande ideeën te herijken en nieuwe ideeën te toetsen."

"En dat kan uitsluitend door vaardig een kwalitatief goede discussie te voeren: op basis van argumenten, goed luisteren, twijfelen aan het eigen gelijk, je verplaatsen in de ander en meer van deze voorwaarden.

Discussieren Kun Je Leren is zonder twijfel een van de experts op dit terrein binnen het Nederlandse onderwijs en daarmee heel belangrijk in het waarborgen van onze open gemeenschap.

Want alleen door structureel met elkaar te praten kan je elkaar begrijpen en goed samenleven."