Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
DKJL voor een dag

DKJL voor een dag

 

Heeft jouw school een vervanger nodig bij ziekte of verlof? Wij bieden scholen de kans om voor een dag een DKJL-docent in te schakelen. Bij voorkeur plannen we deze dagen zoveel mogelijk van tevoren in. Tijdens een dag verzorgen wij meerdere DKJL-lessen of bieden wij een apart programma waarbij we werken aan de mondelinge taal, burgerschap, kritisch luisteren, begrijpend lezen, woordenschat en presentatievaardigheden.

De DKJL docenten

Masterclassdocenten hebben minimaal hbo werk- en denkniveau (o.a. communicatie, psychologie, sociologie), veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren, een hoog energieniveau en een grote maatschappelijke betrokkenheid.

 

Inhoud van de lessen

We bieden verschillende soorten lessen aan. We denken ook graag met je mee wat de beste les is voor jouw leerlingen. Hieronder een aantal voorbeelden.

 

 • WAT IS WAAR? 

‘Waarheid’. Een beladen woord in tijden van fake news, filterbubbels en fabeltjesfuiken. Beter is: ‘mijn waarheid’ of: de waarheid volgens mensen die ik spreek, boeken die ik lees, media die ik ‘volg’. Is er ruimte voor nuance? In dit aanbod staat mediawijs omgaan met dat wat op je netvlies komt’centraal. Kinderen ontwikkelen vaardigheden als nieuwsgierig zijn, verwonderen, bronnen beoordelen op hun betrouwbaarheid en relevante, kritische vragen stellen.

 

 • ZAKEN DIE JE RAKEN
  In deze les staan de vragen ‘Wat raakt jou?’ en ‘Wat vind jij belangrijk?’ centraal. De leerlingen worden uitgenodigd om na te denken over wie ze zijn, wat hun verhaal is en hoe ze zorgen dat ze gehoord worden. Dit doen we onder andere door het maken van een overtuigende pitch en het oefenen met lichaamstaal en stemgebruik. Dit draagt bij aan de presentatievaardigheden, spreekvaardigheid en het zelfvertrouwen van leerlingen.
 • URBAN INSECTS
  DKJL gaat de natuur in! Want insecten zijn niet eng, maar zeer nuttig en interessant. Dit programma laat kinderen kennismaken met biodiversiteit en het herstellen van de natuurlijke balans tussen mens, dier en milieu.

 

 • OWN IT!
  Kinderen ontwikkelen vaardigheden om zelfstandig een debat of dialoog op school, online of in de buurt te organiseren. We helpen de kinderen om hun taken te definiëren, plannen op te stellen, te prioriteren, agenderen en om de plannen uit te voeren. Met de kinderen kiezen wij het publiek en worden de plannen werkelijkheid.

 

 • DIVERSE WORKSHOPS OP MAAT
  Door de coronacrisis werden verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen steeds zichtbaarder. Maar gelukkig is leren niet lineair! We weten dat leerlingen begeleiding nodig hebben bij typische schoolse taken, zoals taal, lezen, begrijpend luisteren en gesprekken voeren. Wij dragen graag bij en denken graag met je mee wat voor workshop passend is voor jouw leerlingen.

 

Meer weten?

Interesse gekregen in een van de workshops, of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Tessa van Velzen (tessa@discussierenkunjeleren.nl, 020 7371395)