Discussieren kun je leren

Discussiëren
DKJL voor een dag

DKJL voor een dag

Stichting Discussiëren Kun Je leren (DKJL) is in mei 2007 opgericht vanuit de gedachte dat leren discussiëren leuk en belangrijk is voor kinderen en jongeren. DKJL is een methode voor het onderwijs die leerlingen (van 6 tot 26 jaar) laat nadenken en discussiëren over actuele onderwerpen en maatschappelijke thema’s. DKJL maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar. Wij gunnen kinderen en jongeren de kans om op te staan en hun mening te geven. Het is voor volwassenen dé kans om te horen wat jongeren vandaag de dag beweegt.

 

Wat doen wij?

DKJL stimuleert meningsvorming en burgerschap. Discussie is zowel doel als middel. DKJL ontwikkelde een lesprogramma om leerkrachten en leerlingen te helpen bij gesprekken in de klas. Leerlingen leren discussiëren en debatteren aan de hand van stellingen. DKJL helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige burgers. DKJL leert hen dat er verschillende meningen zijn en dat die meningen allemaal de moeite waard zijn.

 

Wat willen we doen?

Stichting Discussiëren Kun Je leren bestaat 10 jaar en wil graag iets teruggeven aan de Amsterdamse basisscholen. We spreken veel leraren over de werkdruk in het onderwijs. DKJL vindt dit zorgelijk. Leraren mijden daarnaast gevoelige onderwerpen uit angst voor heftige reacties van de leerlingen of escalatie. 

 

Wat bieden wij?

Heeft u een vervanger nodig bij ziekte of verlof? Wij bieden scholen in Amsterdam de kans om voor een dag een DKJL-docent in te schakelen. Docenten van DKJL zijn maatschappelijk betrokken, energiek, hebben onderwijservaring en zijn speciaal getraind door onderwijskundige en initiatiefnemer van DKJL: Chantal Deken. Een dag bestaat uit de onderdelen burgerschap, mondelinge taal, sociale vaardigheden, kennis van de wereld, kritisch denken en mediawijsheid.

 

Hoe ziet zo’n dag er ongeveer uit?

Tijd

Activiteit

Doel

Dagopening

Wat is DKJL?

De spelregels en doelstellingen van de dag.

Het Jeugdjournaal en actualiteiten in de klas.

Onderscheid feit en mening.

Onderscheid dialoog, debat en discussie.

45 min.

Woordenschat en kennis van de wereld.

 

Strategieën voor begrijpend lezen en luisteren.

Kritisch luisteren en denken.

45 min.

Argumenten in een schema.

Leren beargumenteren.

60 min.

Lagerhuisdiscussie.

Terug en vooruitblik.

 

Wat zijn de opbrengsten?

In groepen waar gewerkt is met Discussiëren Kun Je Leren, is de sociale veiligheid en de sfeer in de klas verbeterd. Deelnemers ontmoeten elkaar en begrijpen elkaar steeds beter. Deelnemers denken oplossingsgericht na over het thema.

 

De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft onderzoek verricht naar het effect van de lessen onder leerlingen. De interventie Amsterdamse Debatbattle 2017 ​bleek statistisch significant op:

  • Omgaan met verschillen tussen mensen.
  • Afname vooroordelen t.a.v. etnische groepen/ niet westerse allochtonen.
  • Afname van de perceptie van vooroordelen.

Al deze effecten zijn op lange termijn meetbaar. Lees hier het hele onderzoek.

 

Eerder onderzoek (UvA, 2013) toont aan dat kinderen door DKJL;

-               beter luisteren en nadenken voordat ze iets zeggen,

-               zich beter kunnen verwoorden en argumenten onderbouwen met een voorbeeld,

-               discussiëren leuker vinden,

-               meer zelfvertrouwen hebben,

-               zich beter bewust zijn van hun eigen en andermans mening,

-               meer interesse hebben in de mening van de ander.

 

Wie?

Masterclassdocenten hebben minimaal HBO werk- en denkniveau (communicatie, psychologie, sociologie), hebben hart voor onderwijs, een hoog energieniveau, zijn maatschappelijk betrokken en hebben veel ervaring in het werken met kinderen en jongeren. 1/3 van het team van DKJL heeft een onderwijsbevoegdheid.

 

Kosten?

  • Dagprijs medior masterclassdocent = 550 euro vrij van btw.
  • Inclusief lesmateriaal.
  • Inclusief telefonisch overleg met directie of bouwcoördinator (tot een dag voor uitvoering).
  • Aanwezig 30 minuten voor aanvang van de schooldag, tot 45 minuten na afloop.

Schrijf jouw school hier in voor DKJL voor een dag.