Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Onderzoek

EFFECTIEF BEWEZEN BURGERSCHAPSMETHODE.

 

De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft het effect van de Amsterdamse Debatbattle onderzocht. Het programma ​toont aan dat:

  • Kinderen beter kunnen omgaan met verschillen tussen mensen;
  • Vooroordelen van 'Nederlandse' kinderen afnemen t.o.v. kinderen met (voor)ouders met een migratieachtergrond;
  • De perceptie van vooroordelen afneemt.

Deze effecten zijn op lange termijn meetbaar.

 

Opvallend is dat kinderen (groep 7) aangeven na het programma over minder burgerschapsvaardigheden te beschikken, waarschijnlijk doordat ze kritischer kijken naar hun vaardigheden en zo tot een realistischer inschatting komen. Lees hier het onderzoek.

 


Mondelinge taal.

 

DKJL heeft in 2013 onderzoek verricht naar het effect van de masterclasses op de mondelinge taal. Vragen waarbij leerlingen op de nameting significant hoger scoorden dan op de voormeting zijn:

 

Afbeelding1.2png

Lees hier het onderzoek.

 


LHBTIQ+ emancipatie.

 

Op welke wijze draagt Love = Love?! bij aan LHBTI+ emancipatie en het bestrijden van discriminatie van de LHBTIQ+ gemeenschap? Het Onderzoekerscollectief (Kromhout en Thomassen) deed een 'mixed methods onderzoek', trok conclusies en deed aanbevelingen voor een vervolg, Dankzij het programma Love = Love?!:

 

Afbeelding1

 Lees hier het onderzoek.

 


 

 

DKJL werkt aan de referentieniveaus mondelinge taalvaardigheid (SLO) en past in het huidige curriculum burgerschap, Nederlands en maatschappijleer. Het is dus geen opzichzelfstaand programma.