Discussieren kun je leren

Discussiëren

DKJL is een effectief bewezen burgerschapsmethode.

 

De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft onderzoek verricht naar het effect van het programma. De interventie Amsterdamse Debatbattle ​bleek statistisch significant op:

  • Omgaan met verschillen tussen mensen.
  • Afname vooroordelen van Nederlandse leerlingen t.o.v. leerlingen met (voor)ouders met een migratieachtergrond.
  • Afname van de perceptie van vooroordelen in het algemeen.

Al deze effecten zijn op lange termijn meetbaar.

 

Opvallend is dat leerlingen aangeven na het programma over minder burgerschapsvaardigheden te beschikken. Waarschijnlijk doordat ze kritischer kijken naar hun eigen vaardigheden en zo mogelijk tot een realistischer inschatting komen.

 

Lees hier het onderzoek.


 

DKJL heeft in 2013 onderzoek verricht naar het effect van de lessen op de mondelinge taal. Vragen waarbij leerlingen op de nameting significant hoger scoorden dan op de voormeting zijn:

-          Ik vind het leuk om te discussiëren.

-          Ik praat over wat ik denk.

-          Ik luister graag naar de mening van anderen.

-          Ik denk na over hoe een ander zich voelt in een discussie.

-          Ik denk na voordat ik iets zeg.

-          Ik gebruik argumenten om te zeggen waarom ik het wel of niet eens ben met iemand.

-          Anderen vinden mijn mening belangrijk.

-          Als iemand iets vertelt, kan ik mijn aandacht er goed bijhouden. 

 

Lees hier het onderzoek.

 

DKJL werkt aan de referentieniveaus mondelinge taalvaardigheid (SLO) en past in het huidige curriculum burgerschap, Nederlands en maatschappijleer. Het is dus geen opzichzelfstaand programma.