Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
DKJL voor bedrijven

DKJL voor bedrijven

Vaak bereiken we onze doelgroepen via het onderwijs, maar DKJL gaat breder. DKJL daagt gemeenten, scholen, bedrijven en organisaties uit om actieve, constructieve ontmoetingen te organiseren. Wij nodigen uit om het gesprek aan te gaan. DKJL prikkelt organisaties om naar kinderen en jongeren te luisteren en om hen vraagstukken voor te leggen die van invloed zijn op hun toekomst.

 

Het gesprek met een nieuwe generatie stimuleert volwassenen om naar andere oplossingen te kijken en zo toekomstbestendige, duurzame beslissingen te nemen.

Discussiëren Kun je Leren houdt duurzaam een oplossingsgerichte dialoog op gang en tilt het naar een hoger niveau. Wij brengen doelgroepen samen en nodigen hen uit om contact te maken en naar de wereld te kijken met steeds een andere bril. Wij nodigen uit om met oplossingen te komen en te kijken naar wat er wél kan.

 

Hoe kan dkjl jouw bedrijf of organisatie helpen?

DKJL zet aan tot nadenken en discussiëren over thema's als duurzaamheid, financiële verantwoordelijkheid en discriminatie/ inclusie. We faciliteren dialoog, discussie en debat tussen bijvoorbeeld: jongeren en politie, burgers en politici, de medewerker of klant van de toekomst en management. Dialoog, discussie en debat zien wij als een belangrijk middel om deelnemers te betrekken bij besluitvorming.

 

DKJL gunt deelnemers de kans om op te staan, hun mening te geven en ervaringen te delen. Wij zorgen ervoor dat deelnemers open staan en zich bewust worden van hun denken, doen en eventuele vooroordelen.

 

Hoe realiseren we dat?

Wij realiseren een ontmoeting die opvalt, die écht en anders is. Denk aan een debatbattle op een grootstedelijk podium, dialoogtafels of 'debadderen' in speeddate-achtig setting. Ook het hosten bijvoorbeeld van een paneldiscussie, speechtraining, puberboard en het ontwikkelen van lesmateriaal behoort tot de mogelijkheden.

 

Wij spreken de taal van een diverse doelgroep. De sterke visuals maken onze programma's tot iets dat écht van nu is. Deelnemers voelen zich vrij om te zeggen wat ze voelen en denken.

 

Partners

Onze programma's komen tot stand in een intensieve samenwerking met scholen en onder andere de volgende partners: Studio L A, GGD Amsterdam, Fawaka, Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, Menzis, AFWC, Rochdale, Eigen Haard, Atelier Rijksbouwmeester, KPN, Ministerie van SZW/ OCW/ BZK & AZ, Cinekid, Unicef, CPNB, NiNsee,  Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, de Politie, Mediasmarties, verschillende bibliotheken en Blink Educatie.

 

Interesse?

Neem contact op met tessa@discussierenkunjeleren.nl, we denken graag mee over wat we voor elkaar kunnen betekenen!