Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Missie

Missie

DKJL maakt maatschappelijke thema’s bespreekbaar en biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen.

 

DKJL nodigt volwassenen uit om het gesprek aan te gaan. DKJL prikkelt organisaties om naar kinderen en jongeren te luisteren en om ze vraagstukken voor te leggen die van invloed zijn op hun toekomst. Het gesprek met een nieuwe generatie stimuleert volwassenen om naar andere oplossingen te kijken en zo toekomstbestendige, duurzame beslissingen te nemen.

DKJL zet zich in voor het: 

  • Versterken van de communicatieve vaardigheden van kinderen en jongeren;
  • Ontwikkelen van burgerschapscompetenties en sociaal-emotionele vaardigheden;
  • Omgaan met conflict als onderdeel van democratie;
  • Stimuleren van meningsvorming, tolerantie, verdraagzaamheid; begrip voor verschillen; 
  • Stimuleren 21st century skills; zoals analyseren en gebruikmaken van informatie; omgaan met (nieuwe) media, fake news, kritisch luisteren; 
  • Stimuleren conatieve vaardigheden; eigenschappen die een kind/ jongere nodig heeft in de omgang met anderen.