Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren

Toestemmingsformulier opnames tot 16 jaar Unicef

Uw kind (tot 16 jaar) doet mee aan de Jongerenraad Online van UNICEF Nederland, ministerie BZK en Stichting Discussiëren Kun Je Leren

 

We hebben van u als ouder/ voogd toestemming nodig voor het maken van video en/ of foto-opnames van uw kind tijdens de training en de gesprekken. De beelden gebruiken we om aandacht te genereren voor de jongerenraad en worden openbaar gemaakt via de website  of via sociale media van UNICEF Nederland, Ministerie BZK en Stichting Discussiëren Kun Je Leren.

 

Hier vind je meer informatie over waarom we doen wat we doen.

 

Heeft u vragen over het formulier? Bel 020 7371395


Om wat voor video’s gaat het?

Foto's vind je onder andere op deze site en op Facebook. 

  • Gaat u akkoord met de beeldopnames?
  • Geeft u aan DKJL toestemming om de opnames zonder voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding voor educatieve doeleinden en promotie van DKJL te gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan foto’s en filmpjes op onze website, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube.

 

  • Ook na uw toestemming kunt u bezwaar maken door te mailen naar info@discussierenkunjeleren.nl. Legt u uit met argumenten? We houden zoveel mogelijk rekening met wat voor u en uw kind rechtvaardig is.
 

  • DKJL verzamelt en bewaart deze gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.
  • Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij met de gegevens omgaan.

Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht.