Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Anna en Andreas (17 jaar)

Anna en Andreas (17 jaar)

Anna en Andreas hebben een foto-expositie over ongedocumenteerden in Amsterdam georganiseerd. Ze hebben de expositie georganiseerd op hun school (Cygnus Gymnasium) waar medeleerlingen, docenten en ouders uitgenodigd waren om te komen kijken. Het doel is om de ongedocumenteerden een gezicht te geven en bewustwording te vergroten door hun verhaal te vertellen. Daarnaast hebben ze bij hun slotbijeenkomst een oproep gedaan aan de gemeente Amsterdam om ‘de ogen te openen’ en ongedocumenteerden te zien voor wie ze zijn.