Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Burgerschap Masterclasses

Burgerschap Masterclasses

Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) sluit aan bij de vier dimensies van burgerschap: economisch, sociaal maatschappelijk, vitaal burgerschap en politiek juridisch. Dialoog en discussie zijn zowel het middel zijn als het doel. Via de lessen bespreken de studenten verschillende maatschappelijke thema’s. De nadruk ligt op actief luisteren naar elkaar, inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden.

 

Sociaal-Maatschappelijke Dimensie

In onze lessen verkennen we prikkelende stellingen, zoals "Leven we te geïsoleerd in onze eigen 'bubbel'?" en "Zijn we te egocentrisch en te weinig betrokken bij de wereld om ons heen?". Studenten worden aangespoord om na te denken over sociale betrokkenheid en hun bijdrage aan de samenleving. DKJL bevordert interactie, verbindt klasgenoten en faciliteert ontmoetingen met diverse denkwijzen. We bieden studenten de kans om actief deel uit te maken van onze veelzijdige democratische gemeenschap en om kritisch te reflecteren op hun rol daarin.

 

Een Levendig Voorbeeld: Love=Love?! Benieuwd naar ons programma binnen deze dimensie? Ga naar onze pagina over Love=Love?! voor meer informatie.

 

De dimensie vitaal burgerschap

DKJL brengt vitaal burgerschap ter sprake, met aandacht voor gezond samenleven. We behandelen thema's als vitaliteit en mentaal welzijn vanuit verschillende perspectieven. Onze lessen omvatten uitdagende stellingen zoals "Scholen moeten meer aandacht besteden aan mentale weerbaarheid en depressie" en "Het is de taak van volwassenen om kinderen te leren omgaan met relaties". Door discussie en dialoog leren studenten niet alleen wat er leeft in de maatschappij, maar ontdekken ze ook wat ze nodig hebben om zelf vitaal en gezond te blijven.

 

Economische dimensie

DKJL gaat de uitdaging aan om gevoelige onderwerpen zoals stagediscriminatie en financiële kennis aan te pakken binnen het mbo. We dagen studenten uit om bewust te worden van hun economische positie en om openhartige vragen te stellen. We doorbreken taboes en maken thema's als schulden, kansengelijkheid en armoede bespreekbaar. Onze stellingen variëren van "Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun schulden" tot "Alle jongeren ervaren discriminatie op de stage- en/of arbeidsmarkt". Bovendien brengen we jongeren in gesprek met lokale beleidsmakers, bankdirecteuren en wethouders om echte verandering te stimuleren.

 

Politiek juridische dimensie

Deze dimensie draait om democratie, macht en inspraak. We dagen studenten uit met stellingen zoals "Is de politie je beste vriend?" en "Zouden jongeren vanaf 16 jaar stemrecht moeten hebben?". DKJL introduceert besluitvormingsprocessen en laat studenten zien hoe zij actief invloed kunnen uitoefenen. We voeren dialogen over machtsstructuren en organisatie op verschillende niveaus, en stimuleren zo kritisch denken en zelfbewustzijn.

 

Meer weten?

Bij DKJL bouwen studenten aan communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden door middel van boeiende gesprekken en inspirerende ontmoetingen. Wilt u meer ontdekken over onze aanpak en programma's? Neem contact op via klantmanager@discussierenkunjeleren.nl. Samen bevorderen we actief burgerschap en creëren we een inclusievere maatschappij.