Discussieren kun je leren.

Discussiëren
Burgerschap Masterclasses

Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) sluit aan bij de vier dimensies van burgerschap. Dialoog en discussie zijn zowel het middel zijn als het doel. Via de lessen bespreken de studenten verschillende maatschappelijke thema’s. De nadruk ligt op actief luisteren naar elkaar, inlevingsvermogen en communicatieve vaardigheden.

 

 • De sociaal-maatschappelijke dimensie:
  In de lessen behandelen we stellingen zoals: “Mensen zitten te veel in een ‘bubbel’ van gelijkgestemden” en “We zijn te veel op onszelf gericht en kijken we te weinig naar de wereld”.
  Studenten denken na over het doel en de invloed van sociale betrokkenheid en hun bereidheid om hun bijdrage aan de maatschappij te vergroten. DKJL stimuleert interactie en verbinding in de klas en ontmoetingen met andersdenkenden.  DKJL stelt studenten in staat deel uit te maken van onze pluriforme, democratische samenleving en daagt hen uit na te denken over hun rol hierin.

  Een bestaand programma binnen de sociaal maatschappelijke dimensie is Love=Love?!. Meer weten? Kijk op de Love=Love?! pagina.

 

 • De dimensie vitaal burgerschap:
  DKJL maakt thema’s zoals vitaliteit en gezond samenleven bespreekbaar. Dit zijn brede begrippen met verschillende invalshoeken. In de lessen behandelen we stellingen zoals “scholen moeten meer aandacht besteden aan mentale weerbaarheid en depressie” en “Het is de taak van volwassenen om kinderen om te leren gaan met relaties?”. 
  De studenten leren reflecteren op hun behoeften door in gesprek te gaan met anderen. Door discussie en dialoog leren zij wat er speelt in de maatschappij en krijgen zij inzicht in wat ze nodig hebben om zelf vitaal en gezond te zijn en blijven.

  voorbeeldprogramma: ‘Doe ff gezond’

 

 • Economische dimensie
  DKJL maakt onderwerpen zoals stagediscriminatie en geld bespreekbaar binnen het mbo. Studenten worden zich bewusten van hun eigen economische/financiële positie en stellen vragen aan elkaar. Zo wordt taboe doorbroken en thema’s zoals schulden, kansengelijkheid en armoede bespreekbaar. Voorbeelden van stellingen zijn: “Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de schulden die zij hebben” en “Alle jongeren ervaren discriminatie op de stage- en/of arbeidsmarkt”.  Ook dit jaar staan wij met de week van het geld weer voor de klas!

  DKJL organiseert dialogen tussen jongeren en lokale beleidsmakers, bankdirecteuren en wethouders. DKJL is dé manier om te weten wat er speelt bij de jongeren en waar zij behoefte aan hebben.

 

 • Politiek juridische dimensie
  De politiek-juridische dimensie gaat over democratie, macht en inspraak. Stellingen die bij deze dimensie horen zijn: “De politie is je beste vriend” en “Jongeren vanaf 16 jaar verdienen stemrecht”. Studenten maken kennis met besluitvormingsprocessen en hoe zij hier invloed op kunnen uitoefenen. We voeren dialoog over de verschillende vormen van macht en gezag en de manieren waarop dit georganiseerd is op verschillende niveaus.
   

Door de methode van DKJL denken studenten na over hun eigen rol in de maatschappij. Ze worden geïnspireerd door hun medestudenten door te luisteren en in gesprek te gaan. DKJL zet in op communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden.