Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
LHBTIQ+ emancipatie

We vinden het belangrijk om met jongeren in gesprek te blijven en te horen wat hen bezighoudt. De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van homodiscriminatie en LHBTIQ+ emancipatie. Vragen als: "Voel je je veilig op school om uit de kast te komen?" en "Gaan religie en homoseksualiteit samen?" gaan wij niet uit de weg.  

 

Liefde=Liefde programma

 

Tijdens Liefde is Liefde gaan leerlingen met elkaar en met LHBTIQ+ rolmodellen in gesprek over homofobie en LHBTIQ+rechten. Aan de hand van onder andere de stelling: "Op mijn school kan ik zijn wie ik ben" gaan we in dialoog. Verliefdheid, liefde en relaties zijn geen makkelijke onderwerpen voor sommige kinderen in groep 8. Na vier masterclasses waarvan één met een rolmodel uit de LHBTIQ+ gemeenschap nemen zij echter geen blad meer voor de mond.

 

 • 'Je moet naar je gevoel luisteren, want je gevoel heeft altijd gelijk en je hoofd niet.'
 • 'Als ik homo zou zijn, was ik nog steeds dezelfde persoon, maar viel ik gewoon op het andere geslacht.
 • 'Het is lastig voor je ouders om tegen hun vrienden te zeggen dat hun dochter lesbisch is.'
 • 'Ik zou me niet aanpassen voor een meisje. Er zijn genoeg vissen in de zee.'
 • 'Dit is de eerste keer dat we erover praten.'
 • 'In boeken zie je nooit een kind met twee vaders of moeders. Dat is eigenlijk raar.'

 

Na de masterclasses volgt de slotdialoog. Naast onze aanpak op leerlingniveau krijgen leraren een training aangeboden in het bespreekbaar maken van maatschappelijke onderwerpen die gevoelig liggen.

 

wat leren de leerlingen?

Leerlingen leren in dit programma om te luisteren naar verhalen van LHBTIQ+ rolmodellen. We gaan op een constructieve manier op zoek naar gemeenschappelijkheid, maken genderidentiteit, relaties en discriminatie bespreekbaar.


Door in te zetten op verbreding van kennis en meningsvorming worden de leerlingen voorbereid op de slotdialoog . Daar brengen we leerlingen in contact met (lokale) politici en LHBTIQ+ peereducators. Zij delen hun kennis en ervaringen en stellen kritische vragen. Deze interactie levert waardevolle gesprekken op.

 

De leerlingen die wij spreken verschillen van mening over wat de vrijheid om jezelf te kunnen zijn en de vrijheid van partnerkeuze inhoudt. De verschillen die leerlingen van huis uit meekrijgen zijn groot en ook groepsdruk speelt een rol. DKJL gaat op zoek naar het menselijke in ieders verhaal. Leerlingen leren dat verschillende identiteiten en botsende meningen vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. 

 

Voor wie is het programma geschikt?

Het programma is geschikt voor onder andere: 

 • Leerlingen die niet eerder kennismaakten met LHBTIQ+ rolmodellen.
 • Leerlingen waarbij de eigen en/ of groepswaarden soms botsen met de waarden van hun omgeving en/ of de school.
 • Leerlingen die niet gewend zijn om openlijk te praten over (seksuele) vrijheden, - verantwoordelijkheden en LHBTIQ+ emancipatie.
 • Leerlingen die een eenzijdig (vaak niet onderbouwd) beeld hebben van een inclusieve samenleving.
 • Scholen die meer willen doen om LHBTIQ+ emancipatie bespreekbaar te maken en daarbij graag ondersteund worden door 'neutrale' gespreksleiders en rolmodellen uit de LHBTIQ+ gemeenschap.

het effect van liefde=liefde

Dankzij het programma Love = Love?! (voor vo):

 • Kennen meer leerlingen de betekenis van de afkorting LHBTIQ+;
 • Vinden meer leerlingen dat je verliefdheid niet kunt stoppen;
 • Vinden meer leerlingen dat je niet kunt kiezen of je op een jongen, meisje of non-binair verliefd wordt;
 • Vinden minder leerlingen schelden met het woord homo 'normaal';
 • Accepteren meer leerlingen zoenende mensen op straat ongeacht hun seksuele voorkeur.

 Lees hier het onderzoek, uitgevoerd door het Onderzoekscollectief.