Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Mediawijsheid

Mediawijsheid

Hoe praat je als volwassene met jongeren over nieuwe media en de actualiteit? Uit angst voor felle reacties mijden sommige volwassenen bepaalde onderwerpen. En dat is jammer. Want jongeren willen het juíst hebben over wat er speelt in de maatschappij en zijn vaak bijzonder mediawijs.

In tijden van de vluchtelingencrisis, de zwartepietendiscussie, de Brexit en gentrification (waar de kloof tussen arm en rijk groter lijkt te worden) geven docenten aan dat ze behoefte aan een onafhankelijk gespreksleider in de klas en concrete, werkbare tools. DKJL gaat discussie niet uit de weg. Wij gebruiken het constructieve conflict als basis voor democratisch burgerschap. Wij ondersteunen bij het organiseren van dialoog, discussie en debat in de klas/ op school. 

 

Kinderen en jongeren worden dagelijks overspoelt met informatie. Wij dagen ze uit om een mening te vormen, helpen ze om hun kennis van de wereld te vergoten en leggen ze vragen voor:

  • Hoe ga je om met de overkill aan informatie?
  • Welke bronnen zijn betrouwbaar en wat is #fakenews?
  • In welke mate beïnvloeden de sociale media jouw mening?

 

DKJL MAAKT KINDEREN IN HET BASISONDERWIJS MEDIAWIJS.