Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Mediawijsheid

Mediawijsheid

In een wereld vol nieuwe media en voortdurende actualiteit is effectieve communicatie met jongeren essentieel. Het vermijden van gesprekken uit angst voor reacties is een gemiste kans. Jongeren willen juist praten over maatschappelijke kwesties en zijn vaak mediawijs.

 

Kracht van Constructieve Gesprekken

Te midden van complexe vraagstukken zoals de vluchtelingencrisis, de zwartepietendiscussie en de kloof tussen arm en rijk (gentrification), verlangen docenten naar een neutrale gespreksleider en praktische tools. DKJL gaat uitdagingen niet uit de weg. Wij zien constructieve discussies als basis voor democratisch burgerschap. Onze focus: boeiende dialogen, levendige discussies en waardevolle debatten binnen scholen.

 

Empowerment van jongeren 

In een wereld van informatie-overload dagen wij jongeren uit om eigen standpunten te vormen en kennis te vergroten. We stellen essentiële vragen:

  • Kritisch Denken over Informatie: Navigeer je effectief door informatie voor betrouwbare bronnen?

  • Ontmaskeren van Desinformatie: Herken je betrouwbare bronnen en zie je #fakenews?

  • Invloed van Sociale Media: In hoeverre beïnvloeden sociale media jouw opvattingen?

Samen naar Mediawijsheid

Bij DKJL geloven we in open gesprekken en mediawijsheid. Onze missie: jongeren kritisch laten denken, relevante informatie laten herkennen en evenwichtige wereldvisies ontwikkelen. Wil je meer weten? Contacteer ons via klantmanager@discussierenkunjeleren.nl. Samen stimuleren we betekenisvolle gesprekken en zelfbewustzijn.