Discussieren Kun Je Leren

Discussiƫren
LHBTIQ+ emancipatie

LHBTIQ+ emancipatie

We vinden het belangrijk om met jongeren in gesprek te blijven en te horen wat hen bezighoudt. De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan in het bespreekbaar maken van homodiscriminatie en LHBTIQ+-emancipatie. Vragen als: "Voel je je veilig op school om uit de kast te komen?" en "Gaan religie en homoseksualiteit samen?" gaan wij niet uit de weg.  

 

Inhoud Programma's

DKJL organiseert onder andere de debatten Love=Love?! (vo en mbo), Liefde is liefde? (po), Paarse Vrijdag en het Mensenrechtendebat. Leerlingen leren in dit programma om te luisteren naar verhalen van LHBTIQ+ rolmodellen. We gaan op een constructieve manier op zoek naar gemeenschappelijkheid, maken genderidentiteit, relaties en discriminatie bespreekbaar.


Door in te zetten op verbreding van kennis en meningsvorming worden de leerlingen voorbereid op de slotdialoog . Daar brengen we leerlingen in contact met (lokale) politici en LHBTIQ+ peereducators. Zij delen hun kennis en ervaringen en stellen kritische vragen. Deze interactie levert waardevolle gesprekken op.

 

de kracht van dialoog en diversiteit

De leerlingen die wij spreken verschillen van mening over wat de vrijheid om jezelf te kunnen zijn en de vrijheid van partnerkeuze inhoudt. De verschillen die leerlingen van huis uit meekrijgen zijn groot en ook groepsdruk speelt een rol. DKJL gaat op zoek naar het menselijke in ieders verhaal. Leerlingen leren dat verschillende identiteiten en botsende meningen vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. 

 

Voor wie is ons programma bedoeld?

Het programma is geschikt voor onder andere: 

  • Leerlingen die niet eerder kennismaakten met LHBTIQ+ rolmodellen.
  • Leerlingen waarbij de eigen en/ of groepswaarden soms botsen met de waarden van hun omgeving en/ of de school.
  • Leerlingen die niet gewend zijn om openlijk te praten over (seksuele) vrijheden, - verantwoordelijkheden en LHBTIQ+ emancipatie.
  • Leerlingen die een eenzijdig (vaak niet onderbouwd) beeld hebben van een inclusieve samenleving.
  • Scholen die meer willen doen om LHBTIQ+ emancipatie bespreekbaar te maken en daarbij graag ondersteund worden door 'neutrale' gespreksleiders en rolmodellen uit de LHBTIQ+ gemeenschap.

Meer weten? 

Neem contact op met onze klantmanager Sophia Boucher (klantmanager@discussierenkunjeleren.nl), we denken graag met je mee!