Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren
Lerarentekort

Lerarentekort

DKJL vindt ruimte in het buitenschools curriculum. Dat doen we met onder andere DKJL voor een Dag, de Zomerschool en het (Noodplan) Lerarentekort. Naast taalonderwijs en burgerschap bieden wij workshops of lessen aan die gericht zijn op belangrijke levensvaardigheden.

 

Dit aanbod is geschikt voor groep 6 t/m 8 en leerlingen van voortgezet onderwijs leerjaar 1 en 2:

.

Wat is waar?

‘Waarheid’. Een beladen woord in tijden van fake news, filterbubbels en fabeltjesfuiken. Beter is: ‘mijn waarheid’ of: ‘de waarheid volgens mensen die ik spreek, boeken die ik lees, media die ik ‘volg’. Is er ruimte voor nuance? In dit aanbod staat mediawijs omgaan met ‘dat wat op je netvlies komt’ centraal. Kinderen ontwikkelen vaardigheden als nieuwsgierig zijn, verwonderen, bronnen beoordelen op hun betrouwbaarheid en relevante, kritische vragen stellen.

.

Zaken die je raken

Wij vragen: “Wat raakt jou? Wat vind jij belangrijk?” Deelnemers kijken naar wat volwassenen zeggen over ‘zaken die raken’. We nodigen uit tot nadenken over: “Wie ben ik? Wat is mijn verhaal? Hoe zorg ik dat ik gehoord word?” en: “Wat zijn oneliners?” We begeleiden bij het maken van een overtuigende pitch en oefenen met lichaamstaal en stemgebruik. Dit draagt bij aan presentatie, spreekvaardigheid en het zelfvertrouwen.

 

Puberboard

DKJL leidt kinderen op om het gesprek te voeren op hoog niveau (soms letterlijk). Onderdeel van dit programma is een bijzondere ontmoeting tussen kinderen en bestuurders van bedrijven of organisaties zoals Amnesty en het Aidsfonds. De werkvormen zijn gebaseerd op de agile scrum methode waar veel bedrijven mee werken. Zo bereiden we kinderen voor op later.

.

Own it!

Kinderen ontwikkelen vaardigheden om zelfstandig een debat of dialoog op school, online of in de buurt te organiseren. We helpen de kinderen om hun taken te definiëren, plannen op te stellen, te prioriteren, agenderen en om de plannen uit te voeren. Met de kinderen kiezen wij het publiek en worden de plannen werkelijkheid.

 

Diverse workshops op maat

Door de coronacrisis worden verschillen in ontwikkeling zichtbaar. Maar gelukkig is leren niet lineair! We weten dat leerlingen begeleiding nodig hebben bij typische schoolse taken; taal, lezen, begrijpend luisteren en gesprekken voeren. Wij dragen graag bij. Masterclassdocenten van DKJL zijn hbo of wo geschoold en expert in het werken met kinderen. En… DKJL is LEUK!

 

Contact?

Printversie aanbod.

Tessa@discussierenkunjeleren.nl