Discussieren Kun Je Leren

Discussiëren

Toestemmingsformulier opnames tot 16 jaar ADB23

Uw kind (tot 16 jaar) doet mee aan het programma Amsterdamse Debatbattle van Discussiëren Kun Je Leren (DKJL).

 

We hebben van u als ouder/ voogd toestemming nodig voor het maken van (livestream) video en/ of foto-opnames van uw kind tijdens de les, het evenement, het debat of de dialoog. De beelden gebruiken we om de taak en missie van DKJL te ondersteunen en worden openbaar gemaakt of gedeeld in lesmateriaal of via sociale media.  

 

Hier vind je meer informatie over waarom we doen wat we doen.

Als uw kind 16 jaar is mag het zelf toestemming verlenen. Dat doen wij met dit formulier.


Heeft u vragen over het formulier? Bel 020 7371395


Om wat voor video’s gaat het?

Foto's vind je onder andere op deze site en op Facebook. 

  • Gaat u akkoord met de beeldopnames?
  • Geeft u aan DKJL toestemming om de opnames zonder voorafgaande en/of aanvullende toestemming en/of aanvullende vergoeding voor educatieve doeleinden en promotie van DKJL te gebruiken? Denk bijvoorbeeld aan foto’s en filmpjes op onze website, Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube.

 

  • Ook na uw toestemming kunt u bezwaar maken door te mailen naar info@discussierenkunjeleren.nl. Legt u uit met argumenten? We houden zoveel mogelijk rekening met wat voor u en uw kind rechtvaardig is.
 

  • DKJL verzamelt en bewaart deze gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.
  • Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij met de gegevens omgaan.

Zet Javascript aan om dit formulier in te dienen
Velden gemarkeerd met een (*) zijn verplicht.